Ik begeleid organisaties bij het invoeren van digitaal werken. Inclusief een goede en slimme inrichting van een digitaal archief, zodat medewerkers hun documenten makkelijk kunnen opslaan en terugvinden. Aan de voorkant herkenbaar voor de eindgebruiker en tegelijk ‘aan de achterkant’ verantwoord geregeld. Kernwoorden daarbij zijn eigentijds, eenvoudig, menselijke maat.

Mijn overtuiging: digitaal werken en archiveren levert een organisatie alléén wat op als de gekozen oplossing eenvoudig, herkenbaar en praktisch is. Want alleen dan gaan mensen er daadwerkelijk mee werken en heeft de organisatie er profijt van.

Daarom ben ik altijd op zoek naar de juiste balans tussen de organisatiedoelstellingen en de wensen van eindgebruikers. Dit vraagt om scherpe analyse, goed luisteren en gedegen inhoudelijke kennis van document management, recordmanagement en andere informatiesystemen. Daarnaast zijn kennis van de werking van ICT en van verandermanagement noodzakelijke onderdelen van de bagage. Eigenschappen, vaardigheden en kennis die ik graag inzet voor mijn opdrachtgevers.

Rollen

 • Inhoudelijk adviseur en ontwerper document- en recordmanagement en zaakgericht werken
 • Functioneel architect document- en recordmanagement en zaakgericht werken
 • Implementatiebegeleider
 • Trainer

 

Enkele uitgelichte projecten

2017-heden       Regio Twente

Rol                       Inhoudelijk adviseur digitaal werken

Regio Twente wil digitaal gaan werken. Daarvoor zal een documentmanagement- en recordmanagementapplicatie worden geselecteerd. Ook moeten de documentmanagementprocessen in lijn met de tijd worden gebracht.

Als inhoudelijk adviseur

 • Stelde ik het PvE op voor de selectie van een DMS/RMA-oplossing;
 • Formuleerde ik met het team DIV de documentmanagementprocessen.

 

2013-2014         Havenbedrijf Rotterdam

Rol                       Deelprojectleider invoering DMS en RMA op SharePoint

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) wilde haar document- en recordmanagement zaakgericht vormgeven. Om dit mogelijk te maken, moesten de processen van het HbR in kaart worden gebracht en zodanig beschreven dat ze op SharePoint konden worden ingericht. Daarvoor deed het HbR een beroep op mij.

In mijn rol:

 • Analyseerde ik de processen bij alle onderdelen van het HbR;
 • Vertaalde ik deze processen zodanige dat inrichting op SharePoint mogelijk was.

2015-2016         Triade Flevoland

Rol                       Functioneel architect en opsteller governance SharePoint

Triade Flevoland is een zorgorganisatie voor verstandelijk beperkten. De organisatie heeft de keus gemaakt de informatievoorziening in te richten op SharePoint 2013. Concreet gaat het dan om intranet, documentmanagement en recordmanagement. Triade wilde document- en recordmanagement zaakgericht vormgeven. Aan mij het verzoek hen daarbij te helpen.

Als functioneel architect:

 • zorgde ik voor de interne bewustwording van het belang van documentmanagement;
 • begeleidde ik de organisatie in het vormgeven van digitale documentmanagementprocessen en de inrichting van recordmanagement;
 • begeleidde ik verschillende organisatie-onderdelen met het zetten van de juiste stappen bij de daadwerkelijke inrichting van deze processen;
 • vertaalde ik de bedrijfsprocessen naar een zaakgerichte inrichting op SharePoint;
 • realiseerde ik een herkenbaar en werkbaar ontwerp voor een zaakgerichte inrichting van document en recordmanagement op SharePoint 2013;
 • vertaalde ik de kaders en richtlijnen naar praktische uitgangspunten voor governance.


2010-2011         DCMR Rotterdam Rijnmond

Rol                       Opsteller handboek vervanging en kwaliteitsprocedures

In 2010 ging DCMR verhuizen naar een nieuw pand in Schiedam.
Om niet alle fysieke archieven mee te moeten verhuizen en om de aanwas daarvan te reduceren heeft DCMR besloten haar fysieke documenten te  vervangen door digitale. Om dit te kunnen doen was een besluit tot vervanging noodzakelijk.

In mijn rol:

 • Stelde ik de kwaliteitsprocedures document- en recordmanagement op;
 • Was ik contactpersoon voor de archiefinspectie;
 • Stelde ik het besluit en handboek vervanging op.

 

Mijn volledige CV is hier op te vragen