Digitaal werken

Digitaal werken is samenwerken, onafhankelijk van plaats en tijd, met digitale middelen.  Het maakt samenwerken makkelijker, sneller, eenvoudiger. Tenminste, als erover nagedacht is. Digitaal werken vraagt om een idee over, visie op samenwerken en kennis van de digitale middelen. Wat bieden we medewerkers aan tools die helpen samen te werken? Hoe richten we samenwerkingsomgevingen in die creativiteit van teams stimuleren? Hoe richten we ons document- en recordmanagement in zodat we ons over drie nog kunnen verantwoorden? Het antwoord hierop begint altijd met ‘eenvoudig, herkenbaar en praktisch’. Alleen dan levert digitaal werken een organisatie echt wat op.

Ik kan uw organisatie onder andere van dienst zijn met:

 Visievorming digitaal werken en archiveren

 Vertaling van de visie naar concrete producten

Begeleiding bij pakketselectie

Begeleiding bij implementatie en adoptie